ယမန္ေန႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈအားလုံးအတြက္ ပိုးေတြ႕လူနာအသစ္ မရွိ

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၇ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာနနဲ႔ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနတို႔မွ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔အတြက္ ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း (၃၄၇) ခုကို စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕လူနာ အသစ္ မရွိေၾကာင္း ယေန႔ မနက္ (၇) နာရီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ Source: MOHS

Read More