26.3.2020 မွ 1.4.2020 အထိ တစ္ပါတ္စာ ၇ရက္သားသမီးမ်ားေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ

ယခုကာလအတြင္း လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ အကူအညီေကာင္းမ်ား ေတြ႕ႀကဳံ၍ ေအာင္ျမင္တိုးတတ္မႈမ်ား ဖန္တီးခြင့္ ရရွိမည္။ မိမိႀကိဳးစားသေလာက္ လုံ႔လဝီရိယအက်ိဳး ခံစားရမည္။ မိသားစုတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ယာဥ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝယ္ယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါက အဆင္ေျပမည့္ကာလျဖစ္သည္။ ေ႐ႊရတနာပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ရွဆုံးရႈံး ရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား ေတြ႕ႀကဳံေပၚေပါက္၍ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ခြင့္ရရွိမည္။ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား ႀကိဳးစားသေလာက္ အရာထင္မည္။ ထူးျခားစြာ ထင္ေပၚေက်ာ္ေဇာ၍ မ်က္ႏွာပြင့္လန္း ေသာကာလျဖစ္သည္။ လူမႈေရး၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ထူးျခားစြာေဆာင္႐ြက္ရတတ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသြားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ား အဆင္ေျပကံေကာင္းမႈမ်ား ေတြ႕ႀကဳံရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားစကားေျပာအဆင္မေျပမႈမ်ား ေတြ႕ ႀကဳံ၍ အတိုက္အခံႀကဳံ ရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ဖက္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မိမိရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္လာမည္။ ခ်စ္သူမ်ား အရာရာတြင္ အဆင္ေျပကံေကာင္းေနမည္။ ခ်စ္သူက မိမိအတြက္အလုပ္စီစဥ္ေပး တာမ်ိဳးေတြႀကဳံရတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၈/၅
အထူးေဟာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြရလာမည္။
ယၾတာ လက္ဖက္သုပ္ၿပီးဘုရားကပ္လႉေပးပါ။

တနလၤာ

ဒီကာလအတြင္း ငယ္႐ြယ္သူမ်ားေတာင္က်န္းမာေရး ထိုးႏွက္မႈမ်ားအတြက္ အထူးသတိျပဳရမည့္ ကာလျဖစ္ပါ တယ္။ ေငြေၾကး အက်ိဳးေပးကံေကာင္းမြန္၍ ထီေပါက္သကဲ့သို႔ ေငြေၾကးအမ်ားအျပားရရွိတတ္ေသာ္လည္း လက္ ဝယ္ ေငြမၿမဲတတ္ပါ။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွား၍နာမည္ပ်က္တတ္ သည္။ စိတ္ပင္ပန္းဖိစီးမႈမ်ားျပားတတ္၍ အရာရာတြင္ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး ထိပ္တိုင္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသင့္ပါ။ လူမႈေရး နယ္ပယ္၌ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းရေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ အခက္အခဲမ်ား ျပည့္ႏွက္ ေနေပမယ့္စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္သူမ်ားအတြက္ကေတာ့ ေျပာပေလာက္ေအာင္မဆိုးတဲ့ကာလပါပဲ။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း အဝန္းကိစၥမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္အနစ္ နာခံရတတ္သည္။ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား ၾကားမွ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိသြားတတ္ သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အဖက္ဖက္မွ အဆင္မေျပခ်ိန္၌ အိမ္ေထာင္ ဖက္၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ အမုန္းပြားရန္ျဖစ္ ရမည္။ ခ်စ္သူမ်ား အဆင္မေျပေသာ မုန္တိုင္းတစ္ခုဆိုး႐ြားျပင္းထန္ ခ်ိန္တြင္ နားလည္ေပးေသာ ခ်စ္သူ၏ေမတၱာရိပ္ေအာက္ ခြန္အားသစ္မ်ား ေပါက္ဖြားရွင္သန္လာမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၆/၉
အထူးေဟာ အခ်ိန္ျဖဳန္းမိၿပီး အေရးႀကီးတဲ့အလုပ္ေတြလစ္ဟင္းရတတ္ပါတယ္။
ယၾတာ သေျပပန္းဘုရားကပ္လႉလိုက္ပါ။

အဂၤါ

ယခုကာလအတြင္း လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈမ်ား ခံရတတ္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ႀကံစည္ႀကိဳးပမ္းထားေသာ လုပ္ငန္း ကိစၥမ်ား၌ သတင္းေပါက္ၾကားတတ္သည္။ ေငြေၾကးအက်ိဳးေပးကံေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးဆုံးရႈံး ေလလြင့္ မႈမ်ား ယွဥ္တြဲေတြ႕ႀကဳံရမည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မိမိကံဇာတာအညံ့ရွိၿပီး ေအာက္လက္ဝန္ထမ္းျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း ရ တတ္သည္။ အခက္အခဲမ်ား ဝန္းရံေနေသာ္လည္း ထြက္ေပါက္မ်ား ရရွိၿပီး လိုရာသို႔ေရာက္ရွိမည္။ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားၾကား လုပ္ငန္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းပါပဲ။ လူမႈေရးတြင္အားနာမႈေၾကာင့္ မိမိတြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနရတတ္ၿပီး မိမိအလုပ္အတြက္ေႏွာင့္ေႏွးရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအညံ့ႏွင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ား အတြက္ အထူးသတိျပဳပါ။တစ္ရက္ေလာက္ေအးခ်မ္းတဲ့ေနရာ ေလးမွာအနားယူျခင္းျဖင့္က်န္းမာေရးေကာင္းသြားတတ္ပါတယ္။ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား ပညာေရးကံေကာင္းမြန္ ေသာ္လည္း ပညာေရးအသုံးစရိတ္မ်ား ျမင့္တတ္လာမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေငြေၾကး ကိစၥမ်ားဆက္ႏြယ္၍ အဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ရတတ္သည္။ ခ်စ္သူမ်ား ေအးခ်မ္းေသာ ေမတၱာရိပ္ေအာက္ ဘဝ အေမာ မ်ား ေလ်ာ့ပါးခြင့္ရရွိမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၀/၃/၆
အထူးေဟာ က်န္းမာေရးေလးကို ဂ႐ုစိုက္ေပးလိုက္ပါ။
ယၾတာ မိမိရတဲ့ပရိတ္ပ႒ာန္းေလးေတြ ႐ြတ္ပြားေနပါ။

ဗုဒၶဟူး/ရာဟု

ယခုကာလအတြင္းလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခရီးေဝးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးမ်ား သြားလာရတတ္ သည္။ တိက်ခိုင္မာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေအာင္ျမင္လာမည္။ မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားတိုးတတ္ၿပီး အလုပ္အတြက္ ထင္ေပၚေက်ာ္ေဇာမည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အတိုက္အခံၾကားမွ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ရၿပီး အက်ိဳးရွိႀကီးပြားမည္။ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ လုပ္ငန္း တြင္ရာထူး၊ ဘုန္းကံ၊ အရွိန္အဝါ တိုးတတ္ ျမင့္မားမႈမ်ား ေတြ႕ႀကဳံေပၚေပါက္လာမည္။ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာက္ အယွက္ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရေသာ္ လည္း ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္ၿပီး ထီဆုအလယ္အလက္ ေပါက္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အတိုက္အခံ၊ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ား ျပင္းထန္ေပါက္ကြဲ ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အမုန္းတရားျပင္းထန္ခ်ိန္ျဖစ္၍ ဇာတ္လမ္း၏အဆုံးသတ္ဆီသို႔ေရာက္ရွိသြား တတ္သည္။ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား ပညာေရးပိုင္း အေႏွာက္အယွက္မ်ား ႀကဳံရ တတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၄/၇
အထူးေဟာ ကံျမင့္မားေနတတ္ပါတယ္။
ယၾတာ အုန္းထမင္းဆြမ္းဘုရားကပ္လႉလိုက္ပါ။

ၾကာသပေတး

ယခုကာလအတြင္း ထူးျခားစြာ ကံေကာင္းတိုး တတ္ေအာင္ျမင္မည့္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ေတြ႕ ႀကဳံရတတ္ၿပီးမိမိရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိမည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မိမိလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျပင္းျပင္း၊ တိုးတတ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ကံဇာတာျမင့္မားတိုးတတ္ေသာ္လည္း မထင္မွတ္ေသာ အတိုက္အခံ၊ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ ေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းရတတ္သည္။ မိမိႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လြယ္ကူစြာ ျပည့္ဝေအာင္ျမင္၍ ေငြေၾကးအက်ိဳး ေပးကံ အထူးေကာင္းမြန္သည္။ ထီေပါက္တတ္ေသာကာလျဖစ္၍ တနဂၤေႏြ၊ရာဟုသားသမီးမ်ားႏွင့္ အတူထီကံစမ္း ေပးပါ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၊ လူမ်ိဳးျခားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းပိုင္းေကာင္းက်ိဳးျပဳမည္။ လူခ်စ္လူခင္မ်ားေနတတ္ၿပီးေတာ့ စန္းပြင့္ေနတတ္သည္။ အ႐ြယ္လြန္အပ်ိဳႀကီး၊လူပ်ိဳႀကီးမ်ားေအာင္သြယ္ေၾကာင့္ခ်စ္သူရည္းစားရတတ္ပါတယ္။ ပညာသင္ယူသူမ်ား ပညာေရးတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိေအာင္ျမင္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၊ အိမ္တြင္း ေရး သာယာမႈမ်ား ဖန္တီးတည္ ေဆာက္ႏိုင္မည္။ ခ်စ္သူမ်ား အခ်စ္ကို အရင္ထက္ ပိုမိုတန္ဖိုးထား ယုံၾကည္သက္ဝင္ လာပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းေနေပမယ့္ ကေလးငယ္မ်ားျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေရာဂါေတြသတိရွိပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၂/၅
အထူးေဟာ စုတ္၊လာဘ္ဝင္လာတတ္ပါတယ္။
ယၾတာ အေၾကာ္စုံဘုရားကပ္လႉလိုက္ပါ။

ေသာၾကာ

ဒီကာလအတြင္းလူမႈေရး အကူအညီေကာင္းမ်ား ထူးျခားစြာရရွိတတ္ၿပီး မိမိ၏အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ အဆင္ေျပ သြားမည္။ခရီးေဝးသြားလာမႈမ်ားအတြက္ အထူးသတိျပဳသင့္ၿပီး အဂၤါေန႔ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ မိသားစု တြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ဝယ္ယူ၊ေရာင္းခ်မႈမ်ား၌ အေႏွာက္အယွက္ ျပႆနာမ်ား ေတြ႕ႀကဳံႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းတြင္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ေတြ႕ႀကဳံၿပီးမွ အက်ိဳးမရွိ ျဖစ္တတ္သည္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲ၊ မိသားစုျပႆနာမ်ားအၾကား ဗ်ာမ်ားေနရတတ္သည္။ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲကုန္က်မႈမ်ား ျပားလာတတ္သည္။ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား နေမာ္နမဲ့မလုပ္ဖို႔တိုက္တြန္းလိုပါ တယ္။ မေတာ္တဆေသြးထြက္သံယိုျဖစ္တတ္လို႔ပါပဲ။ အေတြးအေခၚအႀကံအစည္ေကာင္းမ်ား ေမြးဖြားေပၚထြန္းလာ ေသာ္လည္း ေငြေၾကးအက်ိဳး ခံစားခြင့္ နည္းပါးေနတတ္သည္။ ပညာသင္ၾကား ေနသူမ်ား ပညာေရးတြင္ ပင္ပန္းမႈျဖင့္ ယွဥ္တြဲၿပီး အက်ိဳးရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ဖက္ထံမွ ေအးျမေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားမ်ား ရယူ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိမည္။ ခ်စ္သူမ်ား ဆုံႏိုင္ခြင့္တရား နည္းပါးေနသည့္ ကာလျဖစ္ၿပီး ေဝးေဝးက ခ်စ္ေနရတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂/၃/၆
အထူးေဟာ ကံအဆိုးေလးေတြမ်ားေနတတ္ပါတယ္။
ယၾတာ ကန္စြန္း႐ြက္ေၾကာ္ဘုရားကပ္လႉလိုက္ပါ။

စေန

ဒီကာလအတြင္းအထက္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရးအကူအညီေကာင္းမ်ား ရရွိတတ္ၿပီး ကံေကာင္းတိုးတတ္မႈမ်ား ေတြ႕ႀကဳံရန္ နီးကပ္ေသာကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အလုပ္တြင္ ပင္ပန္းသ ေလာက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား မရရွိႏိုင္ပါ။ လူမႈေရးကိစၥမ်ား မ်ားျပားစြာ ေဆာင္႐ြက္ေနရၿပီး ဝန္ထုပ္၊ ဝန္ပိုးျဖစ္ေန ရတတ္သည္။ အစားအေသာက္ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ က်န္းမာေရးပိုင္း အညံ့ႀကဳံတတ္သည္။ ဒိတ္လြန္ေနတဲ့ မုန႔္ေတြကို သတိမမူဘဲစားမိရာကေန ေရာဂါရတတ္ပါတယ္။ လုံ႔လစိုက္ထုတ္မႈအားနည္းတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည့္ အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား လက္လြတ္ဆုံးရႈံးရတတ္သည္။ စီးပြားရွာေဖြရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈမ်ား ေတြ႕ႀကဳံ ရင္ဆိုင္ရမည္။ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ အလုပ္မ်ားအထူးေကာင္းပါတယ္။ အက်ိဳးေဆာင္အလုပ္မ်ား၊ေရေပၚဆီ အလုပ္မ်ားအဆင္ေျပတတ္ပါတယ္။ ပညာသင္ၾကားေနသူမ်ား ပညာေရးတြင္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ အေလွ်ာ့ေပး အနစ္နာခံရမည္။ ခ်စ္သူမ်ား မထင္မွတ္ပဲ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခရီးစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၃/၈/၀
အထူးေဟာ ခပ္ေျဖးေျဖးပဲ တိုးတတ္လိမ့္မယ္။
ယၾတာ စေတာ္ဘယ္ရီ ေဖ်ာ္ရည္ဘုရားကပ္လႉပါ။

ဆရာၿငိမ္းေအးလူ(ေဗဒင္သုေတသီ)

Related posts