အလွအပအတြက္ အက်ိဳးထူးတဲ့ဒိန္ခ်ဥ္

  •  အစိုဓာတ္ ထိန္းေပးျခင္း
  • အသားေျခာက္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း
  • ေရဓာတ္ ျဖည့္ေပးနိုင္ျခင္း
  • အသားအေရ ၾကည္လင္ေစနိုင္ျခင္း
  • ဆဲလ္ေသမ်ားကို ရွင္းလင္းေပးနိုင္ျခင္း
  • မ်က္ႏွာ အျပစ္အနာအဆာမ်ား ကင္းေဝးၿပီး လွတစ္မ်က္ႏွာ ျဖစ္ေစနိုင္ျခင္း
  • မ်က္ကြင္းညဳိျခင္းကို သက္သာေစျခင္း
  • အ႐ြယ္မတိုင္မီ အိုမင္းျခင္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
  • မႈိပိုးကို သက္သာေစနိုင္ျခင္း

Credit

Related posts