ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း (10) မ်ိဳး

ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာကို လူတုိင္းခံစားဖူးၾကၿပီး လူတိုင္းမုန္းၾကတဲ့ခံစားမႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ ပါတယ္။ ေခါင္းကိုက္ျခင္းသည္ သာမန္အဆင့္မွ အလြန္ျပင္းထန္ဆိုးရြားတဲ့ အေျခအေနတစ္ခု အထိျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ေခါင္းတစ္ခုလံုးကိုက္ႏုိင္သလို တစ္ေနရာထဲကြက္ၿပီး ကိုက္တာမ်ိဳး လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဘယ္လိုေခါင္းကိုက္တာမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ၍ အလုပ္လုပ္ရာမွာလည္း အခက္ေတြ႔ေစႏုိင္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ေစတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကိုသိခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ်သက္သာေအာင္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ တျခားခႏၶာ ကိုယ္အစိတ္ အပိုင္းေတြလုိပဲ ေခါင္းကိုက္တဲ့ေနရာမွာလည္း ေခါင္းကိုက္တဲ့ပံုစံ၊ သက္သာေအာင္ျပဳလုပ္နည္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မျဖစ္ေအာင္ အစား အေသာက္ပံုစံေျပာင္းလဲ၍ ကာကြယ္နည္း စတာေတြကိုေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္တဲ့အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုုက္ျခင္း၊ ကိုယ္စိတ္ပင္ပန္းမႈေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စုဖြဲ႔ေခါင္း ကိုက္ျခင္းတုိ႔ဟာ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႔သည္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္မွာ ျပႆနာ တစ္ခုခု ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈျပင္းထန္ျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ ဆုိင္ရာျပႆ နာမ်ားေၾကာင့္လည္း ေခါင္းကိုက္တတ္ပါတယ္။

မိမိေန႔စဥ္ဘဝကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ မၾကာခဏေခါင္းကိုက္ေနၿပီဆုိပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ တုိင္ပင္၍ ကုသမႈခံယူ သင့္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစား 1 – ဓာတ္မတည့္ျခင္း

ဓာတ္မတည့္ျခင္းဟာ ေခါင္းကိုက္ေစတဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိပ္ကပ္နာနဲ႔ ဦးေခါင္းအတြင္း ဖိအားတက္ လာတာေတြေ ၾကာင့္ ပိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ဓာတ္မတည့္တာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ပါက မ်က္ရည္ပူက်ျခင္း၊ မ်က္လံုးယားယံျခင္းနဲ႔ ေခါင္းတစ္ခုလံုးသာမက မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုးပါ နာက်င္မႈကိုခံစားရေစႏုိင္ပါတယ္။ ရာသီအလိုက္ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း အထက္ပါေဝဒနာေတြ ခံစားရတတ္ပါတယ္။ ကုသမႈေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဓာတ္မတည့္မႈသက္သာေစတဲ့ေဆးမ်ား၊ စတီးရြိဳက္မ်ားကို ဆရာဝန္မွ ၫႊန္ၾကားပါ လိမ့္မယ္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစား 2 – ထိပ္ကပ္နာ

ထိပ္ကပ္နာေၾကာင့္ ဦးေခါင္းအတြင္းဖိအားေတြမ်ားလာၿပီး နဖူး၊ မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္နဲ႔ ပါး႐ိုးေတြကို ကိုက္ခဲေစပါတယ္။ ထိပ္ကပ္နာဟာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ပိုမိုဆိုးလာတတ္တာေၾကာင့္ ပဋိဇီဝေဆးေတြနဲ႔ ႏွာပိတ္တာကိုသက္သာေစတဲ့ေဆးေတြရဲ႕ အကူအညီကို ရယူသင့္ပါ တယ္။

မိမိခံစားေနရတဲ့ေဝဒနာေတြဟာ အျခားသူေတြထက္ပိုဆိုးတယ္လိုအထင္ရွိပါက ဆရာဝန္နဲ႔ျပသ၍ အျခားျပႆနာေတြရွိ/မရွိ ကို စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစား 3 – စိတ္ပူပန္မႈမ်ားျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားလာတဲ့အခါမွာ နဖူးတစ္ေလွ်ာက္မွာ စည္းေႏွာင္ထားတဲ့ နာက်င္မႈမ်ိဳးကို ခံစားရေလ့ရွိပါတယ္။ အလုပ္ေတြမ်ားတဲ့အခ်ိန္ (သို႔) စိတ္ခံစားမႈေတြျပင္းထန္တဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ပူပန္ေသာကေတြျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ဒီလိုေခါင္းကိုက္ေဝဒနာမ်ိဳးကို ခံစားရ တာျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခါင္းစတင္ကိုက္လာပါက အသက္ျပင္းျပင္း႐ႈျခင္းနဲ႔ တရားထုိင္ျခင္း တုိ႔ကိုျပဳ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အိပ္ေရးဝေအာင္ အိပ္စက္ျခင္းကလည္း ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို သက္သာေစႏုိင္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစား 4 – စုဖြဲ႔ေခါင္းကိုက္ျခင္း

စုဖြဲ႔ေခါင္းကိုက္ျခင္းဟာ အလြန္ဆုိးရြားတဲ့ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး မ်က္လံုးနားတစ္ဝိုက္မွာျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ နာက်င္ကိုက္ ခဲမႈေၾကာင့္ မ်က္လံုးမွမ်က္ရည္မ်ားက်ႏိုင္ျခင္း ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းကိုလည္းျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာနီျမန္းျခင္းလည္းျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳး သားေတြမွာ ပိုမိုေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လည္းဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကိုမသိရေပမယ့္လည္း မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေၾကာင့္ဟု ယူဆၾကပါတယ္။ အရက္ေသာက္ျခင္းနဲ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းတုိ႔သည္ ၎ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာကိုသက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစား 5 – ကဖိန္းဓာတ္ကိုစြဲလန္းျခင္း

ေကာ္ဖီကို အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးသူတစ္ဦးသည္ မေသာက္ရပါက ေခါင္းကိုက္မႈကိုခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ၎မွာ စြဲလန္းမႈရဲ႕ေရာဂါလက ၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၎ေခါင္းကိုက္မႈမ်ိဳးသည္ တဆစ္ဆစ္ကိုက္ေလ့ရွိၿပီး ကဖိန္းဓာတ္ေၾကာင့္ က်ဥ္းေနတဲ့ေသြးေၾကာေတြ က်ယ္သြား လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကုသနည္းကေတာ့ ကဖိန္းေသာက္သံုးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိးရြားတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြမွာေတာ့ ေကာ္ဖီသာမက ကဖိန္းပါတဲ့ ဘယ္ေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးမဆိုကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစား 6 – ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္းဟာ မိသားစုမ်ိဳး႐ိုးထဲမွာရွိပါက မိမိမွာလည္းၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေခါင္းရဲ႕တစ္ျခမ္း ထဲမွာပဲ ကိုက္ခဲေလ့ရွိၿပီး သာမန္အဆင့္မွ ျပင္းထန္တဲ့ေဝဒနာထိ ခံစားရတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါေခါင္းကိုက္ပါက 4 နာရီမွ 72 နာရီထိ ၾကာျမင့္ေလ့ရွိၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အလင္းေရာင္နဲ႔ အသံတို႔ကို မခံႏုိင္ျခင္းတို႔ကိုပါ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းမိုက္မီ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္မ်ားကို ခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း အခ်ိဳ႕သူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရပါတယ္။ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္းကို ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္သာမက ဇီဝေဗဒတံု႔ျပန္မႈျဖင့္ပါ ကုသႏိုင္ပါတယ္။

ေခါင္းကို္က္ျခင္းအမ်ိဳးအစား 7 – တင္းက်ပ္ျခင္း

ႂကြက္သားမ်ားတင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေခါင္းကိုုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစားဟာ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး နားထင္၊ ဦးေခါင္းေနာက္နဲ႔ လည္ပင္ တစ္ေလွ်ာက္မွာ နာက်င္မႈေဝဒနာကို ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ သာမန္နာက်င္မႈမ်ိဳးမွ မခံမရပ္ႏုိင္ နာက်င္မႈမ်ိဳးထိျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အကိုက္ အခဲေပ်ာက္ေဆးေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔သက္သာေအာင္ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဒီေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစားဟာ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖိအားေတြေၾကာင့္ ဦးေရျပားနဲ႔လည္ပင္းမွာရွိတဲ့ ႂကြက္သားနဲ႔တြယ္ဆက္တစ္သွ်ဴးေတြမွာ တင္းအားျဖစ္ေပၚလာ တာေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုထံုးအေနနဲ႔ကေတာ့ အနားယူျခင္းနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈကိုေလ်ာ့က်ေစနည္းတို႔ျဖင့္ သက္သာေစႏုိင္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစား 8 – ေမး႐ိုးအဆစ္နာျခင္း

ဦးေခါင္းခြံနဲ႔ ေမး႐ိုးကိုဆက္ေပးထားတဲ့ အဆစ္မွာနာက်င္ကိုက္ခဲရတာဟာ နားထင္နဲ႔ေမး႐ိုးမွာရွိတဲ့ ႂကြက္သားက်ံဳ႕မႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေမး႐ိုးလႈပ္ရွားမႈတုိင္းမွာ နားထင္တြင္နာက်င္မႈကိုခံစားရၿပီး အသံတစ္ခုထြက္ေပၚလာပါတယ္။ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ေမး႐ိုးဟာ ပံုမွန္ရွိရမယ့္အေနအထားမွ ေစြေဆာင္း၍ ဒဏ္ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ကုသမႈေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ႂကြက္သားေျပေလ်ာ့ျခင္းနဲ႔ ေမး႐ိုးကိုအေနအထားမွန္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း တို႔ပါဝင္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစား 9 – အစာေျချခင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား

အစာအိမ္ေဝဒနာနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာျဖစ္တဲ့ ေခါင္းကိုက္ျခင္းဆိုပါက စားတဲ့အစားေၾကာင့္ျဖစ္တာေသခ်ာပါတယ္။ အဆာလြန္ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ေခါင္းကိုက္ေစတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ အစာနဲ႔မတည့္တာ၊ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္တာေတြေၾကာင့္လည္း နဖူး၊ မ်က္လံုးနဲ႔ နားထင္ေတြမွာ နာက်င္မႈေဝဒနာကို ခံစားရေစပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ေခါင္းကိုက္ျခင္းကိုမၾကာခဏခံစားေနရပါက အာဟာရေဗဒ ပညာရွင္ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ အစားအေသာက္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္တဲ့အျပင္ အရက္ေသာက္ျခင္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္းအမ်ိဳးအစား 10 – ေသြးေၾကာမ်ားေရာင္ျခင္း

ဦးေခါင္းနဲ႔ နားထင္နားတစ္ဝိုက္မွာရွိတဲ့ ေသြးေၾကာနံရံေတြေရာင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာခံစားရတတ္ပါတယ္။ ဦးေရျပား က်ိန္းစပ္ျခင္းအျပင္ ေမး႐ိုးကိုက္ျခင္းနဲ႔ အျမင္အာ႐ံုျပႆနာေတြကိုပါ ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ ကုသမႈမခံယူပါက အျမင္အာ႐ံု ဆံုး႐ႈံးႏုိင္တဲ့အျပင္ ေလျဖတ္ႏုိင္ေခ်လည္းျမင့္မားေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသ၍ ေဆးဝါးမ်ားကို မွန္မွန္မွီဝဲသင့္ပါတယ္။

source_Dr. Thinzar Wynn

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ခေါင်းကိုက်ခြင်း (10) မျိုး

===============================

ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို လူတိုင်းခံစားဖူးကြပြီး လူတိုင်းမုန်းကြတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုလည်းဖြစ် ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းသည် သာမန်အဆင့်မှ အလွန်ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု အထိဖြစ်နိုင်ပြီး ခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုက်နိုင်သလို တစ်နေရာထဲကွက်ပြီး ကိုက်တာမျိုး လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ဘယ်လိုခေါင်းကိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေ၍ အလုပ်လုပ်ရာမှာလည်း အခက်တွေ့စေနိုင်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ တတ်နိုင်သမျှသက်သာအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ တခြားခန္ဓာ ကိုယ်အစိတ် အပိုင်းတွေလိုပဲ ခေါင်းကိုက်တဲ့နေရာမှာလည်း ခေါင်းကိုက်တဲ့ပုံစံ၊ သက်သာအောင်ပြုလုပ်နည်း၊ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မဖြစ်အောင် အစား အသောက်ပုံစံပြောင်းလဲ၍ ကာကွယ်နည်း စတာတွေကိုလေ့လာထားသင့်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်တဲ့အမျိုးအစားများစွာရှိသည့်အနက် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စုဖွဲ့ခေါင်း ကိုက်ခြင်းတို့ဟာ အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ဖျားနာခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အစားအသောက် ဆိုင်ရာပြဿ နာများကြောင့်လည်း ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။

မိမိနေ့စဉ်ဘဝကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်လောက်အောင် မကြာခဏခေါင်းကိုက်နေပြီဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်၍ ကုသမှုခံယူ သင့်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား 1 – ဓာတ်မတည့်ခြင်း

ဓာတ်မတည့်ခြင်းဟာ ခေါင်းကိုက်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိပ်ကပ်နာနဲ့ ဦးခေါင်းအတွင်း ဖိအားတက် လာတာတွေေ ကြာင့် ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်တာကြောင့် ခေါင်းကိုက်ပါက မျက်ရည်ပူကျခြင်း၊ မျက်လုံးယားယံခြင်းနဲ့ ခေါင်းတစ်ခုလုံးသာမက မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးပါ နာကျင်မှုကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့်မှုများကြောင့်လည်း အထက်ပါဝေဒနာတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ကုသမှုတွေအနေနဲ့ကတော့ ဓာတ်မတည့်မှုသက်သာစေတဲ့ဆေးများ၊ စတီးရွိုက်များကို ဆရာဝန်မှ ညွှန်ကြားပါ လိမ့်မယ်။

ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား 2 – ထိပ်ကပ်နာ

ထိပ်ကပ်နာကြောင့် ဦးခေါင်းအတွင်းဖိအားတွေများလာပြီး နဖူး၊ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်နဲ့ ပါးရိုးတွေကို ကိုက်ခဲစေပါတယ်။ ထိပ်ကပ်နာဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ပိုမိုဆိုးလာတတ်တာကြောင့် ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ နှာပိတ်တာကိုသက်သာစေတဲ့ဆေးတွေရဲ့ အကူအညီကို ရယူသင့်ပါ တယ်။

မိမိခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေဟာ အခြားသူတွေထက်ပိုဆိုးတယ်လိုအထင်ရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့ပြသ၍ အခြားပြဿနာတွေရှိ/မရှိ ကို စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား 3 – စိတ်ပူပန်မှုများခြင်း

စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာ နဖူးတစ်လျှောက်မှာ စည်းနှောင်ထားတဲ့ နာကျင်မှုမျိုးကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ အလုပ်တွေများတဲ့အချိန် (သို့) စိတ်ခံစားမှုတွေပြင်းထန်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်ပူပန်သောကတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့် ဒီလိုခေါင်းကိုက်ဝေဒနာမျိုးကို ခံစားရ တာဖြစ်ပါတယ်။

အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ခေါင်းစတင်ကိုက်လာပါက အသက်ပြင်းပြင်းရှုခြင်းနဲ့ တရားထိုင်ခြင်း တို့ကိုပြု လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်စက်ခြင်းကလည်း ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား 4 – စုဖွဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်း

စုဖွဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ နာကျင်ကိုက် ခဲမှုကြောင့် မျက်လုံးမှမျက်ရည်များကျနိုင်ခြင်း နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာနီမြန်းခြင်းလည်းဖြစ်လေ့ရှိပြီး အမျိုး သားတွေမှာ ပိုမိုတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်လည်းဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုမသိရပေမယ့်လည်း မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဟု ယူဆကြပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတို့သည် ၎င်းခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကိုသက်သာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား 5 – ကဖိန်းဓာတ်ကိုစွဲလန်းခြင်း

ကော်ဖီကို အလွန်အကျွံသောက်သုံးသူတစ်ဦးသည် မသောက်ရပါက ခေါင်းကိုက်မှုကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ စွဲလန်းမှုရဲ့ရောဂါလက ္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းခေါင်းကိုက်မှုမျိုးသည် တဆစ်ဆစ်ကိုက်လေ့ရှိပြီး ကဖိန်းဓာတ်ကြောင့် ကျဉ်းနေတဲ့သွေးကြောတွေ ကျယ်သွား လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကုသနည်းကတော့ ကဖိန်းသောက်သုံးမှုကိုလျှော့ချလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ ကော်ဖီသာမက ကဖိန်းပါတဲ့ ဘယ်ဖျော်ရည်မျိုးမဆိုကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား 6 – ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း

ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းဟာ မိသားစုမျိုးရိုးထဲမှာရှိပါက မိမိမှာလည်းကြုံတွေ့နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းရဲ့တစ်ခြမ်း ထဲမှာပဲ ကိုက်ခဲလေ့ရှိပြီး သာမန်အဆင့်မှ ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာထိ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါခေါင်းကိုက်ပါက 4 နာရီမှ 72 နာရီထိ ကြာမြင့်လေ့ရှိပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပါ ထိခိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ အချို့သူများတွင် ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အလင်းရောင်နဲ့ အသံတို့ကို မခံနိုင်ခြင်းတို့ကိုပါ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။

ထို့ပြင် ခေါင်းတစ်ခြမ်းမိုက်မီ ရှေ့ပြေးနိမိတ်များကို ခံစားရလေ့ရှိကြောင်းလည်း အချို့သူများ၏ ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကို ဆေးဝါးများဖြင့်သာမက ဇီဝဗေဒတုံ့ပြန်မှုဖြင့်ပါ ကုသနိုင်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား 7 – တင်းကျပ်ခြင်း

ကြွက်သားများတင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစားဟာ အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး နားထင်၊ ဦးခေါင်းနောက်နဲ့ လည်ပင် တစ်လျှောက်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သာမန်နာကျင်မှုမျိုးမှ မခံမရပ်နိုင် နာကျင်မှုမျိုးထိဖြစ်နိုင်ပြီး အကိုက် အခဲပျောက်ဆေးတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့သက်သာအောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစားဟာ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားတွေကြောင့် ဦးရေပြားနဲ့လည်ပင်းမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားနဲ့တွယ်ဆက်တစ်သျှူးတွေမှာ တင်းအားဖြစ်ပေါ်လာ တာကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုထုံးအနေနဲ့ကတော့ အနားယူခြင်းနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ကျစေနည်းတို့ဖြင့် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား 8 – မေးရိုးအဆစ်နာခြင်း

ဦးခေါင်းခွံနဲ့ မေးရိုးကိုဆက်ပေးထားတဲ့ အဆစ်မှာနာကျင်ကိုက်ခဲရတာဟာ နားထင်နဲ့မေးရိုးမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားကျုံ့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီး မေးရိုးလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ နားထင်တွင်နာကျင်မှုကိုခံစားရပြီး အသံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ မေးရိုးဟာ ပုံမှန်ရှိရမယ့်အနေအထားမှ စွေဆောင်း၍ ဒဏ်ဖြစ်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။

ကုသမှုတွေအနေနဲ့ကတော့ ကြွက်သားပြေလျော့ခြင်းနဲ့ မေးရိုးကိုအနေအထားမှန်အောင် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း တို့ပါဝင်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား 9 – အစာခြေခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ

အစာအိမ်ဝေဒနာနဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းဆိုပါက စားတဲ့အစားကြောင့်ဖြစ်တာသေချာပါတယ်။ အဆာလွန်ခြင်းကြောင့် လည်း ခေါင်းကိုက်စေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အစာနဲ့မတည့်တာ၊ အရက်အလွန်အကျွံသောက်တာတွေကြောင့်လည်း နဖူး၊ မျက်လုံးနဲ့ နားထင်တွေမှာ နာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားရစေပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုမကြာခဏခံစားနေရပါက အာဟာရဗေဒ ပညာရှင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်တဲ့အပြင် အရက်သောက်ခြင်းကိုလည်း လျှော့ချသင့်ပါတယ်။

ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးအစား 10 – သွေးကြောများရောင်ခြင်း

ဦးခေါင်းနဲ့ နားထင်နားတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ သွေးကြောနံရံတွေရောင်ခြင်းကြောင့်လည်း ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဦးရေပြား ကျိန်းစပ်ခြင်းအပြင် မေးရိုးကိုက်ခြင်းနဲ့ အမြင်အာရုံပြဿနာတွေကိုပါ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုမခံယူပါက အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အပြင် လေဖြတ်နိုင်ချေလည်းမြင့်မားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်နှင့်ပြသ၍ ဆေးဝါးများကို မှန်မှန်မှီဝဲသင့်ပါတယ်။

 

Related posts