ေမာ္ဒယ္ ဆရာ၀န္ နန္းေမြစံ ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းခံရ

ေမာ္ဒယ္၊ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွ အေထြေထြေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ကို ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔က အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ကာ ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံ အေနနဲ႔ သူကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ကို တလအတြင္း သြားေရာက္ အပ္ႏွံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံဟာ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ “What is human right? Where is democracy”လို႔ ေရးသား တင္ထားတာလည္းေတြ႕၇ပါတယ္။

Photo Credit – Nang Mwe San Fb
#Pissaya_News

Related posts