ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ညီထြဍ္ေခါင္မွ  သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေမြးေန႕အလွဴျပဳလုပ္သြားမည္

ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ညီထြဍ္ေခါင္မွ အမွတ္တရတစ္ခုအျဖစ္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေမြးေန႕အလွဴအတန္း တစ္ခုျပဳ လုပ္ေပး သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ကသန္႔ရွင္းေရးလုပ္သား မ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္စု (၁၆၀) နဲ႕ ေတာင္ဥကၠလာပ စည္ပင္သန္႕ရွင္ေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္စု (၁၅၄) စုကို အလွဴအတန္း ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

NLD  ALDS  CARE CENTER မွ ကေလး ၊လူႀကီးမ်ားကိုလည္း တစ္ေန႕တာအာဟာရစားသံုးရန္အတြ က္လည္း အလွဴျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 

Related posts