ဂ်ပန္ယန္း ၃၂၇၂ သန္း ထိေထာက္ပ့ံမည့္ စီမံကိန္း ၂ ခုအတြက္လက္မွတ္ေရးထိုး

ဂ်ပန္ယန္း ၃၂၇၂ သန္း ပမာဏအထိ ရွိတဲ့အေထာက္အပံ့စီမံကိန္း ၂ ခု နွင့္ပတ္သက္တဲ့ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကုိ ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ နိုင္ငံဖက္မွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဖက္မွ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္တို႕ဟာ စီမံကိန္း ၂ ခု အေထာက္အပ့ံအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါစာခၽြန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို့ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈနွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေသာင္းထြန္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

(အေထာက္အပံ့စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္သံရံုးက ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။)

(၁) ေလယာဥ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (ဂ်ပန္ယန္း ၂၈၂၈ သန္းအထိ) (Project for the Improvement of Aircraft Surveillance System) ဤစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၊ မနၱေလးေလဆိပ္နွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တို႕ရွိ ေလေၾကာင္းထိန္းေရဒါကို အဆင့္ျမွင့္တင္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးကို အဆင့္ျမင့္တင္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

(၂) ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေရးစီမံကိန္း (ဂ်ပန္ယန္း ၄၄၄သန္းအထိ) (Project for the Provision of Agricultural Machinery and Construction Equipment in Rural Areas) ဤစီမံကိန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္နွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးတို႕ရွိ ေက်းရြာမ်ား၏ အေျခ ခံ အေဆာက္အအံု ျမွင့္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိုးေရး ထုတ္လုပ္မႈနႈန္းနွင့္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

#Pissaya_General News

Related posts