သၾကၤန္ကာလအတြင္း Mingalar Bus မွဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္

သၾကၤန္ကာလအတြင္း Mingalar Bus မွ ေရပက္ခံကားျဖင့္ ေရပက္ခံထြက္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြား မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Mingalar Bus မွေရပက္ခံကားမွာ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန (၆)နာရီထိ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ျပည္ လမ္း ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းတို႕ကို ေရပက္ခံထြက္မွာျဖစ္ၿပီး သၾကၤန္ကာလ (၁၃)ရက္မွ (၁၆)ရက္ အထိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အဆိုပါေရပက္ခံကားမွာ လူဦးေရ (၃၂)ဦးထိ လိုက္ပါႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး သၾကၤန္အၾကိဳေန႕ကို ၂၅၀၀၀ က်ပ္ ၊ သၾကၤန္အက်ေန႕နဲ႕သၾကၤန္အၾကတ္ေန႔ကို ၃၅၀၀၀ က်ပ္ နဲ႕ သၾကၤန္အတတ္ေန႔ကို က်ပ္ ၅၀၀၀၀ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။

#Pissaya_News

Photo;MingalarBus’s FB Page

Related posts