စိန္႔မာတင္ကြ်န္းမွာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕က လက္နက္အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္အဖြဲ႕ျဖန္႕က်က္

ျမန္မာနယ္စပ္အနီး ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ေတာင္ပိုင္း ကြ်န္းတခုျဖစ္တဲ့ စိန္႔မာတင္ကြ်န္းမွာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕က လက္နက္အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္ အဖြဲ႕ျဖန္႕က်က္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အခုလိုတပ္ျဖန္႔က်က္တာဟာ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖန္႔က်က္ထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ေျပာၾကားမႈအရ အခုလိုျ့ဖန္႔က်က္မႈဟာ နယ္စပ္ေဒသကြာကြယ္ရန္နဲ႔ မႈးယစ္ေမွာင္ခိုေတြကုိ ရပ္တန္႔ဖို႔အတြက္လို႔ ဆို္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြဟာ ေနျပည္မွာေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

#Pissaya_General News

Related posts