ဦးေႏွာက္အႀကိတ္ရွိတဲ့ လကၡဏာရပ္မ်ား

လူခႏၶာကိုယ္မွာရွိတဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ားထဲက ဦးေခါင္းမွာတည္ရွိတဲ့ ဦးေႏွာက္က အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေနမထိထိုင္မသာျဖစ္ေနၿပီး အႀကိတ္ရွိတဲ့ လကၡဏာရပ္ေတြကိုေဖာ္ျပေနတာက ဘာေတြျဖစ္မလဲဆိုတာPissaya News ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အႀကိတ္ရွိတဲ့လကၡဏာရပ္ေတြကဘယလဲဆိုေတာ့

  • အျပင္းအထန္ေခါင္းကိုက္ၿပီးေတာ့ မနက္ပိုင္းဆိုပိုၿပီးေတာ့ခံစားရပါလိမ့္မယ္။
  • ေျခလက္ေတြတုန္တာ၊ ရင္တုန္တာေတြဟာလည္း လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
  • အျမင္အာရံုေဝဝါးျခင္း ၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာမျမင္ရျခင္းတို႔ကလည္း လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ တယ္။
  • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားနည္းျခင္းျဖစ္တဲ့ အာရံုမစူးစိုက္ႏိုင္ျခင္း ၊ မွတ္ညဏ္အားနည္းျခင္း တို႕ကလည္း ဦးေႏွာက္ကင္ဆာရဲ႕အစျဖစ္ေန ပါတယ္။
  • မူးျခင္း ၊ အန္ျခင္းေတြကလည္း မနက္ပိုင္းမွာအျဖစ္မ်ားၿပီး မအီမသာခံစားရပါလိမ့္မယ္။
  • မွ်မွ်တတမလုပ္ႏိုင္တာေတြလည္းျဖစ္လာပါတယ္။
  • နားအူျခင္း ၊ ထံုက်ဥ္ျခင္းအျပင္ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာလည္း မဟုတ္တဲ့ခံစားခ်က္ေတြေပၚ လာပါတယ္။

#Pissaya_Health

Related posts