အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေရြးခ်ယ္ခံရ

 အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌေနရာအတြက္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ဒီကေန႔ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္မွ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျမန္မာေဘာလံုး သမိုင္းတေလ်ာက္ ပထမဆံုး အာရွအဆင့္ရာထူးကုိ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ရယူႏိုင္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

#Pissaya_News

Photo;MFF

Related posts