အေမရိကန္က ဘုိးရင္း 737 Max 8 ႏွင့္ 9 ေလယာဥ္မ်ားကုိ ပ်ံသန္းခြင့္ ပိတ္ပင္

ဘုိးရင္း 737 Max 8 ေလယာဥ္ ၂ စင္း ပ်က္က်မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုိးရင္း 737 Max 8 ႏွင့္ 9 ေလယာဥ္ အားလုံးကုိ ပ်ံသန္းခြင့္ ပိတ္ပင္လုိက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္ ့မေန႕က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္ ့မွတ္ခ်က္ ၿပီးေနာက္ ဘုိးရင္း 737 Max ေလယာဥ္ အားလုံးကုိ အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား သုိ ့မဟုတ္ အေမရိကန္ နယ္ေျမမ်ား အတြင္း ပ်ံသန္းခြင့္ ပိတ္ပင္လုိက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရး စီမံခန္ ့ခြဲမႈ ဌာန(FAA) က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

#Pissaya_International News

Related posts