ဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္တဲ့ေကာ္မရွင္ကုိ သက္တမ္းမတိုးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္

 သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္တဲ့ ဥပေဒေရးရာနဲ႔အထူးကိစၥရပ္မ်ားေကာ္မရွင္ကို သက္တမ္းတိုးေရး၊ မတိုးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီကေန႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ သက္တမ္း ထပ္မတိုးဖို႕ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

ဥပေဒေရးရာနဲ႔အထူးကိစၥရပ္မ်ားေကာ္မရွင္ဟာ သက္တမ္းသံုးႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ရယူတဲ့အခါမွာ ကန္႔ကြက္မဲ ၅၅၅ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီ ေထာက္ခံမဲ ၂၀ မဲသာရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က သူရဦးေရႊမန္းေကာ္မရွင္ကုိ တႏွစ္တခါ သက္တမ္းတိုးဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေပမယ့္ အခုအခါမွာ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

#Pissaya_General News

Related posts