ေရေသာက္ျခင္းေႀကာင့္ ရရွိႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

လူတိုင္းေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း ေသာက္သံုးေနတဲ့ ေရ မွ ရရွိႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။  ဦးေႏွာက္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏွုန္းကို ဖြဲ႔စည္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
၂။  ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညွိေပးျခင္း။
၃။  ေသြး၏ ၈၃ ရာခိုင္ႏွုန္းကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း။
၄။  ၾကြက္သား ၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏွုန္းကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း။
၅။  အရိုး၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏွုန္းကို ဖြဲ႔စည္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
၆။  အစားအစာကို စြမ္းအင္အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးျခင္း။
၇။  အဆိပ္အေတာက္ကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း။
၈။  ခႏၶာကိုယ္မွ အဟာရဓာတ္မ်ား ဆြဲယူရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
၉။  အသက္ရွုရန္ ေအာက္ဆီဂ်င္ သန္႔ေအာင္ထုတ္ေပးျခင္း။
၁၀။  အရိုးအသား အခ်ိဳင့္အဆက္မ်ားကို သန္မာေစျခင္း။
၁၁။  ဆဲလ္ရွင္သန္ရန္ အဟာရႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ား သယ္ေဆာင္ ထားေပးျခင္း။
၁၂။  လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိးျမင့္ေပးျခင္း။
၁၃။  ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္ သက္သာေစျခင္း။
၁၄။  ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္မွု သက္သာ၍ လန္းဆန္းေစျခင္း။
၁၅။  ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေလ်ာ့နည္းျခင္း။
၁၆။  အားကစားလုပ္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျမင့္တင္ေစျခင္း။
၁၇။  ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း။
၁၈။  ပိုမို ငယ္ရြယ္၍ က်န္းမာေစေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း။ စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္ေနာ္။

#Pissaya_News

Crd;

Related posts