ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ၂၂ အသင္း ဂိုးနည္းျပ ဦးျဖိဳးကိုကိုလိႈင္ ကုိ ႏုိင္ငံတကာ ပဲြမ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳဖို႔ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ၂၂ အသင္း ဂိုးနည္းျပ ဦးျဖိဳးကိုကိုလိႈင္သည္ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ယူ-၂၂ ေဘာလံုးအသင္းကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္သည့္ ပရိသတ္မ်ားကို မသင့္ မေလ်ာ္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့မႈ အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံုကုိ ေအာက္တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ၂၂ အသင္း ဂိုးနည္းျပ ဦးျဖိဳးကိုကိုလိႈင္သည္ လူမွဳကြန္ယက္ေပၚတြင္ ယူ-၂၂ ေဘာလံုးအသင္းကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္သည့္ ပရိသတ္မ်ားကို မသင့္ မေလ်ာ္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့မႈ အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီသည္ ၁၉-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ (၁၄း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါတုိင္း အေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

ဂိုးနည္းျပ ဦးျဖိဳးကိုကိုလိႈင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္(၇) (က)(ဃ)ႏွင့္(ည) တုိ႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ နည္းျပက်င့္၀တ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားခဲ့သျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမူ အပိုဒ္ (၁၇)ႏွင့္ (၂၀)တို႔အရ ၄င္းအား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ နည္းျပအေနျဖင့္ ပရိသတ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ အထိေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ယခု လက္တေလာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ပဲြမ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရန္။

၂။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား လုိုက္နာပါရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။

#Pissaya_Sport
Ref:MFF

Photo credit _ျမန္မာနဲ႔ အင္ဒိုပြဲစဥ္တြင္ ျမန္မာအတြက္ ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့သည့္ ျမတ္ေကာင္းခန္႔ႏွင့္ ေအာင္ပဲြခံ ပံုရိပ္

Related posts