အခ်ိဳဓာတ္စားသံုးမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ရရွိနိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

အခ်ဳိဓာတ္စားသုံးမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ အ၀လြန္ျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ နဲ႕ ႏွလုံးေရာဂါ မ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ဆိုးက်ိဳးေတြ အေနနဲ႕ သြားႏွင့္ ခံတြင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါေတြလည္း ရရွိႏိုင္ျပီး စိတ္ဓာတ္က်၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္းနဲ႕ မၾကာခဏ ေနမေကာင္းတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တက္ပါတယ္။
#Pissaya_News
Photo;Credit

Related posts