ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ဦးထင္ေက်ာ္အား ေရြးခ်ယ္

ယေန႔ (မတ္ ၁၅ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ဦးထင္ေက်ာ္က ေထာက္ခံဆႏၵမဲ (၃၆၀) ရရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ကိုးဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။

က်န္ရွိေသာ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ေနရာအတြက္ ဦးျမင့္ေဆြက ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲ (၂၁၃) ရရွိၿပီး ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေထာက္ခံဆႏၵမဲ (၇၉) ရရွိခဲ့ပါသည္။

Related posts